Komodity

Poľnohospodárske komodity

Hlavnou činnosťou firmy je nákup a predaj poľnohospodárskych
komodít:

  • rastlinného pôvodu (jačmen, kukurica, pšenica…)
  • priemyselných hnojív
  • listových hnojív (jesenný postrek)
  • obilniny (Plonvit O)
  • repka (Plonvit Rk)